Företaget informus

informus ab bildades 1995 och har sitt kontor strax söder om Uppsala. Företaget ägs och drivs av fem medarbetare med bakgrund inom systemutveckling, informationsteknik, samhällsvetenskap och försäljning.


Affärsidé

informus arbetar för att utveckla Internet som marknadsföringskanal genom att skapa branschanpassade söksystem. Med hjälp av dessa kan de som söker respektive tillhandahåller varor och tjänster finna varandra på ett snabbt och effektivt sätt.

Den som söker en viss vara eller tjänst, ska kunna utnyttja vår sökfunktion utan kostnad. Det är den som tillhandahåller produkten som betalar för en "annons", dvs registrering av uppgifter i informus databas.

Informationen måste vara aktuell. De som söker i vår databas ska få korrekta och uppdaterade uppgifter. Därigenom bibehålls intresset att utnyttja sökfunktionen.

Konferensnäringen är en av de branscher vi arbetar med för närvarande. Ett söksystem för andra delar av turist- och fritidsnäringen planeras, och kommer då även att vända sig till privatpersoner.

Vi hjälper Dig att synas i mediabruset!