Internet - en kort presentation

Internet är uppbyggt av ett stort antal datorer spridda över hela världen. Dessa står i förbindelse med varandra och bildar ett snabbt växande nätverk. Allt fler väljer att ansluta sig för att få tillgång till den mångfald av information som Internet erbjuder. Oavsett om man arbetar vid en PC, Mac eller Unix-dator är det möjligt att bli en del av Internet.

50 miljoner använder Internet

Trots att grunden till Internet skapades på 60-talet så har det inte varit tillgängligt för allmänheten mer än några år. Under denna tid har det vuxit enormt och det finns för närvarande c:a 50 miljoner människor världen över som använder Internet. I Sverige räknar man med att 3-400.000 har tillgång till "nätet". Genom satsningar på enkla och billiga anslutningar förväntas antalet användare att fortsätta öka.


World Wide Web

En starkt bidragande orsak till Internets popularitet är den stora mängd www-dokument med information och multimediala presentationer som finns där. Det speciella med dessa dokument är att de står i förbindelse med varandra via länkar. Efter ett klick på ett blåmarkerat ord hämtas en ny sida - kanske från en dator på andra sidan jorden - fram och visas på skärmen. Det är detta som gett upphov till uttrycket att "surfa på nätet".

Det är i form av dokument på world wide web som allt fler företag väljer att marknadsföra sig och sina tjänster. Antalet hemsidor har fördubblats var tredje månad sedan www introducerades för ett par år sedan.

e-post

Elektronisk post, eller e-mail, är också ett mycket utbrett användningsområde för Internet idag. Allt ifrån korta meddelanden till omfattande avhandlingar kan sekundsnabbt skickas direkt från datorn till en eller flera mottagare.


Övriga tjänster

Det går också att överföra program och datafiler mellan datorer på Internet. Det görs vanligen med hjälp av programmet FTP.

För den som vill utbyta tankar med andra finns också mängder av diskussionsgrupper (s k usenet eller News) där olika frågor behandlas.

Läs också om Internet i framtiden