Visst vill Du synas på Internet!

Som framgår av registerutdraget finns Din anläggning redan med i informus konferensdatabas och kan sökas via Internet. De uppgifter som finns lagrade är inhämtade från den lokala turistbyrån. Titta gärna på adressen http://www.informus.se om Du har tillgång till Internet för att se hur anläggningen presenteras.

Om vi inte hör något från Dig kommer dessa uppgifter att tas bort i juni. För Din fortsatta marknadsföring på Internet erbjuder vi två nivåer av uppgifter:

Nivå 1 - Faktauppgifter

Denna nivå innehåller fakta om Din anläggning. Uppgifter om adress, läge, kapacitet, utrustning, aktiviteter och avstånd till kommunikationer ger mycket goda möjligheter till sökning för den som letar efter en anläggning.

Ett 12-månadersavtal kostar 500kr om det tecknas senast 1996-05-31. Därefter gäller ordinarie pris 900kr.

Nivå 2 - Minihemsida med egen Internetadress

Förutom alla faktauppgifterna från nivå 1, ger nivå 2 Dig en egen minihemsida på Internet. Du får där möjlighet att presentera Din anläggning med text och bild i form av en "annons" i A4-format.

Din minihemsida får dessutom en egen Internetadress - ex. http://conf.informus.se/friibergh - som gör att Du kan hänvisa till den i Din marknadsföring.

För uppgifter på nivå 2 kostar ett 12-månadersavtal 1.900kr vid beställning senast 1996-05-31. Det ordinarie priset är 2.900kr.


Länk till egen hemsida

För Dig som har en egen hemsida vill vi berätta att det redan på nivå 1 ingår en länk till den. Likaså kommer Din eventuella e-postadress att finnas med i databasen. Allt för att underlätta för kunderna att hitta Dig.

Presentation i form av egna hemsidor

Utöver uppgifterna i databasen kan vi erbjuda Dig lagring av egna hemsidor på vår webserver. Detta ger Dig möjlighet att göra en uttömmande presentation omfattande ett antal hemsidor med varierande innehåll.

Kontakta oss för en offert.

Så här beställer Du